PAGETITLE

The website for the USA market is under construction

PAGETITLE

Свине и Птици

READMORE
Свине и Птици

Пчели

READMORE
Пчели
Фирмена презентация

Фирмена презентация

История

История

Бъдещи цели и стратегия

Бъдещи цели и стратегия

Основни пазари

Основни пазари

Галерии

Галерии

11-06-2021

VemoHerb Zyme: Specially selected Herbal extracts and Enzymes


Enzymes are widely used in mixed feed as additives. Until now, the enzymes xylanase, glucanase, and phytase have been well-established as broiler feed additives. Mannanase is another enzyme that is ap ...

16-10-2020

Лизозим – алтернатива на нутритивните антибиотици при прасета


Лизозимът е ензим, присъстващ в телесните течности като пот, сълзи, слюнка и майчино мляко. Той е открит още в яйчния белтък, в капачетата с които пчелите запечатват пчелните килийки и др. Открит е сл ...

28-09-2020

Лизозим (Мурамидаза) – натурален антибактериален агент в диетите за пилета бройлери


Лизозимът е ензим, който притежава бактерицидни свойства т.е. убива бактериите. Той се съдържа в яйчения белтък, сълзите, слюнката, потта и майчиното мляко и действа като антибактериален агент. Като е ...

02-09-2020

Ефект от добавката на Вемозим в смеските с повишено съдържание на влакнини върху кланичните показатели на угоявани прасета


Включването на ензимния препарат ВЕМОЗИМ в смески за угоявани прасета от Дунавска бяла порода, с високо съдържание на влакнини (6.1% в първи подпериод и 6.6% във втори подпериод на угояване) в количес ...


GETINTOUCH