ВемоХерб® Зим е иновативен продукт, който съдържа ензимите ксиланаза, глюканаза, целулаза, протеаза и мананаза, в комбинация с биологично активни вещества като флавоноиди, сапонини, стероли, дъбилни вещества и др., екстрахирани от специално подбрани части на уникални български билкови растения. 

 

Все по-често с лице към природата!

 

С подобряване стандарта на живот на хората, концепцията за завръщане към природата и в областта на фуражите става все по-актуална.

Билковите растения и билковите екстракти от групата на фуражните добавки са ефективна и рентабилна възможност, с която да се отговори на изискванията на потребителите в тази насока. Изследванията доказват, че някои билкови екстракти имат антибактериални, антиоксидантни и имуностимулиращи свойства и са много добра алтернатива на забранените нутритивни антибиотици, показвайки еквивалентни, дори по-добри резултати.

Неконтролируемата употреба на антибиотици преди години доведе до резистентност в животните и дори при известна част от хората, които ги консумират, което създава сериозен социално-здравен проблем. Това наложи да се заостри вниманието върху качеството на животинската продукция и създаването ВемоХерб® Зим, който отговаря на съвременните стандарти за здравословен живот. В условията на интензивно животновъдство, във времето на пълна забрана на нутритивните антибиотични средства и изискванията на потребителите за животински продукти без остатъчни количества лекарствени вещества, стартира употребата на лечебни растения като източник на биологично активни вещества с определени физиологични ефекти.

Биологично активните вещества, съдържащи се във ВемоХерб® Зим, влияят положително върху имунната система, подобряват продуктивните резултати и ефективността на фуражите. Тяхното действие може да е още по-ефективно, защото се прилагат под формата на комбинация от повече билкови растения с подходящо подбрани и правилно съчетани свойства.

 

Ензимите си заслужават!


При съвременното производство на комбинирани фуражи за свине и птици почти винаги ензимите участват като фуражни добавки.

Те биват включвани с цел: 

♦отстраняване действието на антихранителните вещества, съдържащи се във фуражите;
♦разграждане и по-добро оползотворяване на хранителните съставки, които не могат да бъдат разградени чрез собствените ензими;
♦разширяване областта на включване на фуражни суровини в състава на комбинираните фуражи.

Механизмът на действие на включваните ензими се обяснява с процеса хидролиза на високомолекулярните субстрати. Най-голямо практическо приложение намират ензимите, които не се произвеждат в храносмилателния тракт на животните. Преди всичко това са ензимите, разграждащи нескорбялните полизахариди.

Субстратите, върху които действат тези ензими са: 1,3-1,4-β-D-глюканите, които се съдържат най-вече в ечемика; и арабиноксиланите (пентозаните), които се съдържат в голямо количество в зърното на ръжта, тритикале, овес и пшеница. Разтворимите форми на нескорбялните полизахариди водят до повишаване вискозитета на съдържимото в храносмилателния тракт на животните. Това, от своя страна, води до влошаване смилаемостта и усвоимостта на хранителните вещества в дажбата, разстройства и хигиенни проблеми като лошо качество на постелята, недобър микроклимат в сградата, пододерматити и гръдни мехури при птиците, и др. С приложението на подходящи  ензими, като тези, които се съдържат във ВемоХерб® Зим, в съответствие със спецификата на диетата, тези антихранителни действия могат да бъдат значително намалени или отстранени.

Наред с ензимите, разграждащи нескорбялните полизахариди, ВемоХерб® Зим също съдържа други ензими с доказан положителен биологичен и стопанско-икономически ефект, като α-галактозидаза, мананаза и др. В допълнение, продуктът е разработен с подобрени ензимни качества по отношение на тяхната каталитична активност и стабилност, с цел повишаване ефективността им като фуражни добавки с голямо практическо значение и икономическа възвращаемост. 

ВемоХерб® Зим съдържа висикокачествен ензимен комплекс, който спомага за по-доброто оползотворяване на фуражите и подобрява животинската продукция.

 

Иновативна фуражна добавка

 

ВемоХерб® Зим е иновативен продукт, който съдържа ензимите ксиланаза, глюканаза, целулаза, протеаза и мананаза, в комбинация с биологично активни вещества като флавоноиди, сапонини, стероли, дъбилни вещества и др., екстрахирани от специално подбрани части на уникални български билкови растения.

ВемоХерб® Зим

♦    Подобрява смилаемостта на фуражите и повишава усвоимостта на хранителните вещества в тях;
♦    Подобрява енергийната стойност на фуражите;
♦    Дава възможност за по-голямо разнообразие на рецептите за комбинирани фуражи, като позволява включването на по-икономически изгодни суровини;
♦    Намалява вискозитета в чревното съдържимо, намалява осмотичното налягане в храносмилателния канал и водното съдържание в екскрементите;
♦    Съвместим с всички фуражни добавки;
♦    Издържа термично третиране при гранулиране;
♦    Повишава интензитета на растеж при животните и намалява себестойността на животинската продукция;
♦    Укрепва имунната система;
♦    Подобрява здравния статус на животните.

 

Дозировка

 

200 г/тон фураж за прасета и птици 

 

Съхранение

 

Да се съхранява в сухи и хладни складови помещения, защитени от пряка слънчева светлина

 

Експериментални данни

Ефект от приложението на ВемоХерб® Зим при патици през периода на гушене, %

Ефект от приложението на ВемоХерб® Зим при патици през целия период на отглеждане, %

ВемоХерб® Зим е с доказан биологически и икономически ефект като добавка към комбинираните фуражи за патици, както само през периода на гушене, така и през целия период на отглеждане. Когато продуктът е добавян през целия период, добитият втлъстен черен дроб средно от една патица е с 6,9% повече. Положителен е ефектът и по отношение на полученото филе, което при добавката на ВемоХерб® Зим е с 4,5% повече. По-малко е количеството на беленото филе (филе от патици с увреден гръден мускул) при патиците получавали към диетата ВемоХерб® Зим.

Ефект от приложението на ВемоХерб® Зим при пилета бройлери, %

Ефект от приложението на ВемоХерб® Зим при прасета, %

Добавката на ВемоХерб® Зим към комбинирани фуражи за пилета бройлери през стартерния и гроуерен период с по-ниско съдържание на метаболитна енергия подобрява живото тегло на пилетата и намалява разхода на фураж за единица прираст.

ВемоХерб® Зим добавен към диетата на прасета след отбиването им в продължение на 60 дни подобрява значително средния дневен прираст на животните и конверсията на фуража.

Read the following articles for more detailed information