หมูและสัตว์ปีก

อ่านต่อ

ผึ้ง

อ่านต่อ
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ประวัติ

ประวัติ

เป้าหมายในอนาคต

เป้าหมายในอนาคต

ตลาดหลักของอาหารเสริมของเรา

ตลาดหลักของอาหารเสริมของเรา

แกลเลอรี่

แกลเลอรี่

22-06-2018

Feed Enzymes and Thermostability


Enzyme use in animal feeds has been around for a while, with the first reports of an enzyme product, being used in the 1920s. In the 50s and 60s, pioneering researches demonstrated the effects of enzy ...

22-06-2018

Coated VS Intrinsically Thermostable Phytase Enzymes


Enzymes are a group of proteins known to catalyse more than 5,000 biochemical reaction types. In the animal feed industry, unquestionably the most commonly used enzyme is phytase. This enzyme catalyse ...

22-06-2018

Investigating the effect of β-mannanase enzyme feed additive on broiler performance.


Investigating the effect of β-mannanase enzyme feed additive on broiler performance. Prof. Sabka Surdjiiska ...


แล้วติดต่อมานะ

...................................